Onze reis: van
Amsterdam-West tot maatschappelijke impact

JP Vision is een buurtorganisatie die is ontstaan in Amsterdam-West. Opgericht door betrokken buurtbewoners die in de buurt zijn opgegroeid, heeft de organisatie een duidelijke missie ontwikkeld: iedere jongere de kans geven om op zijn of haar eigen waardevolle manier actief deel te nemen aan de maatschappij. Met een focus op het organiseren van verschillende activiteiten die aansluiten bij brede en diverse maatschappelijke thema’s, heeft JP Vision zich onvermoeibaar ingezet om impact te maken in Amsterdam West.

Neem contact met ons op

Onze missie

Om te zorgen dat elke jongere in staat is om mee te participeren in de samenleving op zijn of haar eigen manier.

Onze visie

Om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin elke jongere de kans krijgt om volledig te participeren en zijn of haar eigen potentieel bereiken

Onze kernwaarden

Vision: jongeren in actie

Ontdek VISION, ons participatiemodel dat jongeren actief betrekt bij het vormgeven van wijkactiviteiten. Gebaseerd op grondig wetenschappelijk onderzoek en geïnspireerd door bekende modellen zoals Arnsteins ladder en Rowe en Frewers participatiemodel, rust VISION op vijf pijlers: Vertrouwen, Inclusie, Samenwerking, Impact, Ondersteuning en Nieuwe Ideeën.

In een wereld waar jongeren de hoofdrol spelen, creëren we samen een inclusieve omgeving waarin samenwerking gedijt en impact wordt gemaakt. Sluit je aan bij VISION en ontdek hoe participatie een levenshouding wordt, waar jongeren niet alleen gehoord, maar ook actief betrokken zijn bij het bouwen van een veerkrachtige en bloeiende gemeenschap. Samen vormen we de toekomst.

Aanmelden als jongere Neem contact op

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van effectieve participatie. Het creëren van een omgeving waarin jongeren zich veilig voelen om hun mening te geven en actief deel te nemen, is van essentieel belang. Dit kan worden bereikt door open en eerlijke communicatie, het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen jongeren en professionals en het respecteren van de verschillende perspectieven van alle deelnemers.

Inclusie

Inclusie gaat over het betrekken van een diverse groep jongeren en het erkennen van hun verschillende achtergronden en ervaringen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen, ongeacht hun vaardigheden, leeftijd, geslacht, etniciteit, enzovoort. Dit kan worden bereikt door het organiseren van toegankelijke en inclusieve evenementen, het betrekken van jongeren uit verschillende gemeenschappen en het luisteren naar hun specifieke behoeften en wensen.

Samenwerking

Samenwerking tussen jongeren, professionals en andere belanghebbenden is van cruciaal belang voor een succesvol participatieproces. Het betrekken van jongeren bij het ontwerp en de uitvoering van activiteiten zorgt ervoor dat hun stemmen worden gehoord en dat ze zich eigenaar voelen van het proces. Professionals kunnen hun expertise en middelen inbrengen om ervoor te zorgen dat het proces effectief verloopt.

impact

Het is belangrijk om de impact van participatie op jongeren te meten en te evalueren. Het verzamelen van feedback van jongeren over hun ervaringen kan helpen om toekomstige participatieprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Het meten van de impact kan ook helpen om te bepalen of de doelstellingen van het participatieproces zijn bereikt en of er verbeteringen nodig zijn.

ondersteuning

Het bieden van de juiste ondersteuning aan jongeren is essentieel voor een effectief participatieproces. Dit omvat het verstrekken van de juiste informatie en hulpmiddelen, het bieden van training en begeleiding aan jongeren en het creëren van een ondersteunende omgeving waarin jongeren kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen.

NIEUWE IDEEEN

Het betrekken van jongeren bij participatieprocessen kan nieuwe ideeën opleveren en leiden tot innovatieve oplossingen. Het is belangrijk om open te staan voor nieuwe ideeën en deze te omarmen. Het betrekken van jongeren bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe initiatieven kan ook bijdragen aan het vergroten van hun betrokkenheid en eigenaarschap van het proces.

Ontmoet ons team

Ontmoet de toegewijde professionals achter JP Vision

Omar Mouhmouh

Directeur

Achraf Benseddek

Teamleider

hAMZA TALLIH

 

aBDELAALI NASSIRI

 

Ayman Najem