HoodVision

Het HoodVision project is gericht op de ontwikkeling van jongvolwassenen uit Bos en Lommer tot Jongeren Professionals (JP), waarbij ze praktijkvraagstukken uit hun eigen omgeving kunnen aanpakken. Dit wordt ondersteund met trainingen, workshops en gastsprekers, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jongerenwerkers en bijdragen aan een positieve verandering in hun buurt. Door deze mogelijkheid te bieden, krijgen de jongeren nieuwe perspectieven voor zichzelf en hun buurt in de toekomst.

Aanmelden
 

Juniors

Het project Juniors biedt kinderen tussen de 10 en 14 jaar in Bos en Lommer de mogelijkheid om wekelijks samen te komen en deel te nemen aan leuke en leerzame activiteiten. Het is een unieke kans voor kinderen om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen in een veilige en uitdagende omgeving. 

Zaalvoetbal

Zaalvoetballen is een populaire sport onder jongeren en biedt verschillende voordelen. Voor jongeren (18+) uit de wijk is het zaalvoetballen een uitlaatklep na een lange dag week van werken of studeren. Bovendien helpt het bij het verbeteren van de fysieke gezondheid en het versterken van sociale banden door middel van teamwork en competitie.

Aanmelden

BuurtBazen

In het BuurtBazen project zijn de rolmodellen, ook wel de “BuurtBazen” genoemd, jongeren (14+) die actief bijdragen aan de ontwikkeling van de jongere jeugd in de wijk. Zij organiseren activiteiten, zoals sportmiddagen, om de jongeren te ondersteunen en te inspireren. De interactie tussen de BuurtBazen en de jongeren is hierbij belangrijk omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de sociale en persoonlijke vaardigheden van de jongeren en het opbouwen van een positieve en ondersteunende omgeving.

Jong & Oud = Goud

Jong & Oud = Goud is een project waarbij jongeren uit de wijk activiteiten organiseren voor ouderen in de buurt. Deze activiteiten variëren van bijvoorbeeld gezamenlijk koken en eten tot het samen doen van spelletjes of het maken van een wandeling. Het doel van het project is om de sociale interactie tussen jongeren en ouderen te bevorderen en om de ouderen in de buurt een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid.

Aanmelden

Topics

Topics is een project waarbij thema-avonden worden georganiseerd in de buurt. Iedereen is welkom en er worden diverse onderwerpen besproken, zoals verbinding, veiligheid, armoede en cultuur. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen, informatie te delen en de sociale cohesie te versterken. Deskundigen worden uitgenodigd om te spreken te vertellen over het onderwerp. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen aan deze gastsprekers. Het project biedt kansen om te leren van elkaar en de buurt beter te leren kennen.